Flere og flere benytter sig af at handle online, da det er let, bekvemt og kræver ikke meget tid. E-handel boomer som aldrig før, hvilket skaber en del konkurrence på det online marked. Derfor får du her 4 tips til, hvordan du skaber en bemærkelsesværdig og god helhedsoplevelse på din webshop.

1. Brugervenlighed

Det er vigtigt at din webshop er brugervenlig, så kunden let kan finde dine produkter og tilføje dem til deres online indkøbskurv. Sæt derfor din webshop enkelt op, gør den gennemsigtig, så ingen søm stikker ud gennem tapetet, og sørg for at sitet er let og overskueligt at navigere rundt på.

Vær sikker på at du rammer din primære målgruppe og gerne bredere, så kundens behov med sikkerhed opfyldes. Både hvad angår købsproces, valg af leveringsmåde og sted samt muligheder for returnering – alle skal nemt kunne finde ud af det. 

2. Design

Brugervenlighed og design går hånd i hånd, men når du skal have designet din webshop, så sørg ligeledes for at den er enkelt opbygget og uden for mange forstyrrende elementer. Skab en strømlinet linje hele vejen igennem websitet med fokus på det vigtigste indhold – dine produkter.

Farvesammensætning og opsætning er noget af det vigtigste hvad angår design af en webshop. Match farverne og gør det enkelt, så de passer sammen i en helhed. Særligt er farvevalg på teksten vigtig at huske på, så det ikke forstyrrer synet og så det kan læses. 

3. Indpakning

For at skabe den perfekte helhedsoplevelse med din webshop bør du pakke dine produkter flot ind. Med en flot, luksuriøs og lækker indpakning i høj kvalitet fra Newsale, vil dine kunder få leveret dit produkt med stil.

Indpakning siger meget mere end du tror. For det første skal dit produkt være forsvarligt pakket ind, så det ikke går i stykker. Dertil er det med til at give kunden en god helhedsoplevelse af din webshop og forretning, som gør at de vil handle hos dig igen.

4. Kommunikation

Vær fleksibel og kommunkér med dine kunder ved at udvise forståelse for deres ønsker og præferencer i forhold til levering af dit produkt. På den måde udviser du flexibilitet, hvor du lettere vil kunne imødekomme at kontakte kunden via sms, e-mail eller noget tredje. 

Ligeledes er det en god idé at du på din webshop, fortæller din historie, så kunden kan relatere til dig og dine produkter, og så han eller hun føler sig hjemme. Det kan være altafgørende for at skille sig ud, på et i forvejen boomende marked med stor konkurrence. 

Din historie er med til at skabe en god helhedsoplevelse for kunden, og gør at han eller hun vil vende tilbage. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *